Fertilizarea culturilor de legume în sere, solarii. Sfaturi practice

Prin fertilizare:

  • Se îmbunătăţeşte regimul de nutriţie al plantelor
  • Se restituie substanţele extrase din sol sau din substraturile de cultură
  • Se suplimentează cantităţile de substanţe minerale ce stau la dispoziţia plantelor
  • Se mobilizează o parte din rezervele de substanţe, mai greu accesibile, ce se găsesc în sol
  • Se îmbunătăţesc  însuşirile fizice şi biologice ale solului.


În ultima perioadă se pune foarte mult accentul pe o fertilizare raţională a culturilor de legume, ceea  ce presupune folosirea combinată a îngrăşămintelor organice cu cele minerale, în cantităţi suficiente şi echilibrate, care să asigure aprovizionarea optimă a plantelor cu substanţe nutritive şi sporirea treptată a nivelului de fertilitate a solului.

Fertilizarea raţională a solului se face în condiţii de eficienţă economică maximă, fără a produce efecte negative asupra solului şi asupra calităţii comerciale şi valorii alimentare a plantelor. Se asigură o calitate mai bună a legumelor ca: aspect, mărime, coloraţie, uniformitate.

Cum fertilizăm?

Aplicarea îngrăşămintelor în doze exagerate şi neechilibrate determină o scădere a producţiei şi eficienţei economice, scăderi calitative ale produselor, dar şi accentuarea fenomenului  de poluare a solului, a apei freatice şi a produselor.

În sere şi solarii este necesar ca fertilizarea să fie mai intensă şi cu doze mai mari de îngrăşăminte, datorită procesului de irigare mai intens care determină un proces continuu de spălare în adâncime a substanţelor uşor solubile. În sere , cantităţile de îngrăşăminte sunt mai mari decât în solarii datorită potenţialului de producţie mai ridicat al cultivarelor, udării mai abundente şi valorilor diferite ale luminii şi temperaturii.

Stabilirea necesarului de îngrăşăminte în sere şi solarii se face prin două metode:

1.     Pe baza analizelor agrochimice, prin recoltarea probelor de sol, pentru a asigura necesarul la nivele optime şi a evita dezechilibrul dintre substanţele minerale. Aceste analize se fac la intervale scurte, în funcţie de fiecare cultură în parte.

2.      Prin diagnoză foliară. În vederea efectuării acesteia, în funcţie de grupa căreia aparţin plantele, se vor stabili părţile din plantă şi epoca de recoltare a probelor de organe vegetative.

 

Când fertilizăm ?

Pentru refacerea rezervei de materie organică din sol, se impune aplicarea periodică a îngrăşămintelor organice(gunoi de grajd, mraniţă, compost, turbă, gunoi de păsări, urină, etc.. Acestea, prin descompunere, asigură substanţele nutritive de bază necesare nutriţiei minerale. Se mai recomandă şi alte materiale organice compostate: făină de oase, lână, piei, borhot de bere sau tescovină, marc de struguri, resturi vegetale.

Îngrăşământul organic are un efect prelungit în sol, de 2-4 ani, astfel că până la o nouă fertilizare de bază cu îngrăşăminte organice, se vor aplica anual şi în cursul vegetaţiei, îngrăşăminte minerale, în proporţiile cerute de specia cultivată.

Toamna

Se face fertilizarea de bază cu îngrăşăminte organice şi îngrăşămintele minerale mai greu solubile- superfosfat şi o parte din sarea potasică. În sere, cantitatea de îngrăşăminte organice este de 80-100 t/ha, iar în solarii este de 60-80 t/ha.

Primăvara

Se aplică îngrăşămintele mai uşor solubile: azotat de amoniu, sare potasică, etc.

Fertilizarea locală (de start) se face odată cu semănatul sau plantatul legumelor. Are ca scop asigurarea corespunzătoare a nutriţiei plantelor în primele 20-30 zile de la răsărire sau plantare. Se aplică îngrăşăminte pe rândurile semănate sau în cuiburile de semănat sau plantat. Se aplică îngrăşăminte active ca: mraniţa, compost, gunoi de păsări şi îngrăşăminte minerale solubile.

Fertilizarea suplimentară (fazială) se face în cursul vegetaţiei, cu scopul de a completa necesităţile plantelor legumicole pentru elemente nutritive. Se aplică îngrăşăminte uşor solubile şi active, minerale sau organice: azotat de amoniu, azotat de potasiu, îngrăşăminte foliare, gunoi de păsări, etc.

 

Care sunt metodele prin care fertilizăm?

Fertilizarea suplimentară se poate face cu îngrăşăminte uscate sau sub formă de soluţii.

Îngrăşămintele uscate se împrăştie cu mâna, pe suprafeţe mici sau în cazul suprafeţelor mai mari, cu maşini specializate.

Aplicarea îngrăşămintelor sub formă de soluţii se poate executa cu aparate de stropit mici, de tip Vermorel sau odată cu apa de irigat. Fertilizarea culturilor prin apa de irigaţie - fertirigare - se poate executa în două moduri: prin picurare și prin microaspersie.

Când soluţia de fertlizare se administrează  odată cu irigarea prin microaspersie, aceasta este pulverizată pe frunze , de unde pătrunde în plante (fertilizarea foliară). În acest caz, îngrăşămintele se aplică în concentraţii foarte mici, prin pulverizarea pe frunze a unei ceţi foarte fine. Soluţia trebuie sa ajungă şi saă rămână pe frunze ca o rouă, fără să şiroiască. Dacă pentru fertilizarea foliară se folosesc soluţii de îngrăşăminte , ce în starea lor iniţială au fost solide, este obligatorie spălarea imediată a frunzelor cu apă curată, pentru a îndepărta balastul. Se va apela la irigarea prin microaspersie, cu microaspersoare.

Fertilizarea foliară se aplică în sere şi solarii în număr de 3-5 la intervale de 10-15 zile, dimineaţa şi seara pentru ca temperatura  din spaţiul de cultură sa fie mai mică, astfel ca soluţia să pătrundă mai lent în frunză, iar pierderile prin evaporare să fie mai reduse.

Soluţiile se prepară mai întâi în vase mici, apoi se dirijează la instalaţia de fertilizare prin intermediul unui Injector Ventouri sau a unui tanc de fertlizare, montate pe un cap control, ori se toarnă în rezervoare, în cantităţi bine stabilite, pentru a realiza concentraţia corespunzătoare în funcţie de specie, faza de vegetaţie şi fertilizant.

Indiferent de modul de aplicare, se recomandă ca în primele 2-4 săptămâni de vegetaţie să se aplice îngrăşămintele bogate în fosfor, în perioada creşterii active cele bogate în azot , iar în perioada de fructificare sau maturare  a plantelor cele bogate în potasiu.

Fertilizate cu doze optime, culturile dumnavoastră vor arăta astfel:

legume fertilizate sanatos

legume fertilizate sanatos

Dacă doriți informații suplimentare sau oferte, consultanții Sere Transilvania vă stau la dispoziție !

 

Pentru poza cu dovleceii verzi îi multumim lui Anita Burke.
Articol scris de Inginer Horticol Carmen Ilea de la Sere Transilvania SA.
Acest articol a fost publicat inițial în data de: 8 Iunie 2011

 

Dacă doriți să citiți și alte articole precum "Fertilizarea culturilor de legume în sere, solarii. Sfaturi practice", selectați una din următoarele categorii: EduSERE, Culturi, Sere și Solarii, Inovații, Eco sau Proiecte