Curs Valutar:BNR + 1% 1 EUR = 4.973 RON +40 264 401 122

SC SERE TRANSILVANIA SA, titular al proiectului ,,Extindere hale de producție, amenajări exterioare" propus a fi amplasat în comuna Feleacu, sat Vâlcele, nr. 355A, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul ,,Extindere hale de producție, amenajări exterioare", propus a fi amplasat în comuna Feleacu, sat Vâlcele, nr. 355A, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni - vineri între orele 9,00 - 13,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.